PRIMARIA COMUNEI NAIDAS

Judetul Caras-Severin

MESAJ PRIMAR

 

ROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA NAIDAS

 

                                                                                                                             Nr. inregistrare 275 / 13.04.2016  

 

 

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

COMUNA NAIDAS, titular al proiectului "Modernizare drumuri satesti in comuna Naidas, jud. Caras-Severin", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, in cadrul procedurii de evaluarea asupra mediului propus a fi amplasat in judetul Caras-Severin, comuna Naidas, sat Naidas si sat Lescovita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni-joi, intre orele 800-1630 si vineri, intre orele 800-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmcs.anpm.ro .


Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 18.04.2016.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare  în termen de 5 zile de la data public─ârii prezentului anunt, pana la data de 18.04.2016.

 


PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
Tiberiu VINCU-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS

Nr. inregistrare 511 / 14.10.2014Anunt public privind decizia etapei de incadrare


      COMUNA NAIDAS, titular al proiectului “Alimentare cu apa localitatile Naidas si Lescovita, Comuna Naidas, Judetul Caras-Severin”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, in cadrul procedurii de evaluarea asupra mediului propus a fi amplasat in judetul Caras-Severin, comuna Naidas, sat Naidas si sat Lescovita.

      Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni-joi, intre orele 800-1630 si vineri, intre orele 800-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmcs.anpm.ro.
 
      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 03.04.2014.
      Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 19.10.2014.PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
Tiberiu VINCU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS

Nr. inregistrare 488 /01.10.2014 
                                                                       
           

    Consiliul Local al comunei Naidas, cu sediul in comuna Naidas, str. Principala, nr.1, tel.-fax.0255/576412, organizeaza in data de 31.10.2014, orele 1100, licitatie publica in vederea vanzarii cantitatii de 667 mc masa lemnoasa pe picior cuprinzand urmatoarele specii: fag, stejar, carpen, frasin, jugastru, mojdrean, paltin, ulm, tei.
    Preselectia are loc la sediul Consiliului Local al comunei Naidas, in data de 30.10.2014, orele 1300. Oferta se va depune in plic inchis.
  Caietul de sarcini si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412

    Cu stima,

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
Tiberiu VINCU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS

Nr. inregistrare 300 /03.06.2014 
                                                                       
           

    Consiliul Local al comunei Naidas organizeaza in data de 09.06.2014, orele 10:00, licitatie publica in vederea inchirierii  crescatorilor de animale din cadrul colectivitatii locale a suprafetei de 96,59 ha pasune.
    Ofertele se vor depune pana la data de 06.06.2014 orele 10:00 la secretarul comunei Naidas.
    Caietul de sarcini, documentatia de atribuire si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.

    Cu stima,

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
Tiberiu VINCU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS

Nr. inregistrare 259/09.05.2014


     Consiliul Local al comunei Naidas reorganizeaza in data de 09.05.2014, orele 13:00, licitatia publica in vederea inchirierii suprafetei de 96,59 ha pasune.
      Ofertele se vor depune pana la data de 08.05.2014 orele 1300 la secretarul comunei Naidas.
      Caietul de sarcini, documentatia de atribuire si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
           Tiberiu VINCU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS

Nr. inregistrare 231 /24.04.2014 


Consiliul Local al comunei Naidas reorganizeaza in data de 27.05.2014, orele 1300, licitatia publica in vederea inchirierii suprafetei de 96,59 ha pasune.
    Ofertele se vor depune pana la data de 26.05.2014 orele 1300 la secretarul comunei Naidas.
    Caietul de sarcini, documentatia de atribuire si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.”

    Cu stima,


PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
           Tiberiu VINCU


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS

Nr. inregistrare 230 /24.04.2014


     “Consiliul Local al comunei Naidas reorganizeaza in data de 09.05.2014, orele 1300, licitatia publica in vederea inchirierii suprafetei de 96,59 ha pasune.
      Ofertele se vor depune pana la data de 08.05.2014 orele 1300 la secretarul comunei Naidas.
      Caietul de sarcini, documentatia de atribuire si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.”

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
           Tiberiu VINCU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS

Nr. inregistrare 231 /24.04.2014 
                                                                       
           
           
    “Consiliul Local al comunei Naidas reorganizeaza in data de 07.05.2014, orele 1100, licitatia publica in vederea concesionarii suprafetei de 3,00 ha teren pentru amplasarea unei statii de sortare.
    Ofertele se vor depune pana la data de 06.05.2014 orele 1300 la secretarul comunei Naidas.
    Caietul de sarcini, documentatia de atribuire si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.”


PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
          Tiberiu VINCU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS
Nr. inregistrare 155 /19.03.2014 
                                                                       
           
                                                                            ANUNT

    Consiliul Local al comunei Naidas organizeaza in data de 24.04.2014, orele 11:00, licitatie publica in vederea concesionarii suprafetei de 96,59 ha pasune.
     Caietul de sarcini, documentatia de atribuire si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.

   

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
           Tiberiu VINCU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS
Nr. inregistrare 156 /19.03.2014 
                                                                       

                                                                            ANUNT
           

   
Consiliul Local al comunei Naidas organizeaza in data de 17.04.2014, orele 11:00, licitatie publica in vederea concesionarii suprafetei de 3,00 ha teren pentru amplasarea unei statii de sortare.
    Caietul de sarcini, documentatia de atribuire si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.

   

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
            Tiberiu VINCU

PREZENTARE LOCALA

    Comuna Naidas este asezata in partea de SV a judetului Caras-Severin, in zona Muntilor Locva si se invecineaza la Sud si Sud-Est cu comuna Socol, la Sud-Vest cu Serbia, la Vest si Nord Vest cu comuna Ciuchici, la Nord si Nord-Vest cu comuna Sasca Montana iar la Est cu comuna Pojejena, si are o suprafata totala de 6.448 ha
    Satele componente ale comunei sunt: Naidas – resedinta comunei si Lescovita, la 6 km fata de resedinta de comuna.