PRIMARIA COMUNEI NAIDAS

Judetul Caras-Severin

ANUNTURI DE ACHIZITIE


ROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA NAIDAS

 

Nr. inregistrare 674 /04.11.2014

          Consiliul Local al comunei Naidas, cu sediul in comuna Naidas, str. Principala, nr.1, tel.-fax.0255/576412, organizeaza in data de 28.11.2014, orele 11:00, licitatie publica in vederea vanzarii cantitatii de 667 mc masa lemnoasa pe picior cuprinzand urmatoarele specii: fag, stejar, carpen, frasin, jugastru, mojdrean, paltin, ulm, tei.

          Preselectia are loc la sediul Consiliului Local al comunei Naidas, in data de 27.11.2014, orele 11:00.

          Oferta se va depune in plic inchis.

          Caietul de sarcini si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.

 

 

          Cu stima,

 

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,

Tiberiu VINCU
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN                    Cod CPV     77211100-3
COMUNA NAIDAS
Nr.185./08.10.2013


   ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA PENTRU EXECUTARE DE LUCRARI DE EXPLOATARE SILVICE


     1. Informatii generale privind beneficiarul:
Consiliul Local al comunei Naidas, judetul Caras-Severin, cu sediul in comuna Naidas, str. Principala, nr.1, judetul caras-Severin, Cod Fiscal 3227521, tel.0255/576412, fax.0255/576412, e-mail primar@primarianaidas.ro cont RO79TREZ1875004XXX000043 deschis la Trezoreria Oravita reprezentat prin primar VINCU TIBERIU
     2. Informatii generale privind obiectul lucrarii:
Executarea lucrarii de scos-apropiat a cantitatii de 229 mc produse igiena din Trupul de pasune Naidas, masa lemnoasa pe picior, ua.6A, 7, 8A, 9A, 10A, 11A,12A,13B,77A si 78B
Termenul de executare a lucrarii este de maxim 30 zile de la eliberarea autorizatiei
     3. Informatii privind documentatia de artibuire:
Documentatia de atribuire se poate solicita la sediul Consiliului Local al comunei Naidas, biroul Secretarului comunei Naidas, de luni pana vineri intre orele 08 – 13, pana cel mai tarziu la data de 23.10.2013. Persoana de contact: secretar CRAIA EMANUEL VASILE, tel.0255/576412, 0747/275542, fax.0255/576412, email secretar@primarianaidas.ro .
Costul documentatiei de atribuire si a Caietului de Sarcini este de 30 lei, cost ce se achita la caseria unitatii sau cu ordin de plata.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 25.10.2013 ora 0900.
     4. Informatii privind ofertele:
Data limita de depunere a ofertelor este: 25.10.2013 ora 1300
Adresa la care v-or fi transmise/depuse ofertele: Consiliul Local al comunei Naidas, judetul Caras-Severin, secretarul comunei Naidas.
Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 2 originale si 3 copii.
     5. Data si locul in care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:
Sedinta publica de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 29.10.2013, orele 1100 la sediul Consiliului Local al comunei Naidas, judetul Caras-Severin.
     6. Instanta competenta pentru solutionarea litigiilor:
TRIBUNALUL CARAS-SEVERIN – SECTIA COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, Mun. Resita, str. Horea, nr.2-4, tel.0255/213304, fax.0255/211554 iar termenele pentru sesizarea instantei sunt cele prevazute in Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
     7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate in vederea publicarii: 08.10.2013

       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NAIDAS,
                   Prin Primar VINCU TIBERIU


ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS

                                                             A N U N T     

    “Consiliul Local al comunei Naidas organizeaza in data de 10.05.2013, orele 1100, licitatie publica in vederea concesionarii suprafetei de 300 ha pasune.
    Caietul de sarcini si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.”

    Cu stima,

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
Tiberiu VINCUROMANIA
JUDEĊ˘UL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS


                                                                       
                                                                   A N U N T     

“Consiliul Local al comunei Naidas organizeaza în data de 19 decembrie 2012, orele 1100, la sediul Consiliului Local al comunei Naidas, judetul Caras-Severin, licitatie publica in vederea vanzarii cantitatii de 722 mc material lemnos din padurea comunala.
    Caietul de sarcini si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.”

   
Cu stima,

PRIMARUL COMUNEI NAIDAS,
Tiberiu VINCUROMANIA

JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDAS
Nr. inregistrare 279 / 19.08.2011 
                                                                       


A N U N T

      Consiliul Local al comunei Naidas organizeaza in data de 25 august 2011, orele 11:00, la sediul Consiliului Local al comunei Naidas, judetul Caras-Severin, licitatie publica in vederea vanzarii urmatoarelor cantitati de material lemnos:
  • produse secundare – rarituri: 82 mc; pret de pornire al licitatiei: 2632,42 lei;
  • conservare: 147 mc; pret de pornire al licitatiei: 12644,44 lei;
  • produse accidentale: 310 mc; pret de pornire al licitatiei: 14518,99 lei.
     Caietul de sarcini si informatii suplimentare se gasesc la secretarul comunei Naidas si/sau tel./fax.0255/576412.

   
                                                                                     Cu stima,
                                                                                             PRIMARUL COMUNEI NAIDAS
                                                                                                    Ing. Andrei GARJAN

ANUNT Detalii ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE DESCHISA PENTRU EXECUTARE DE LUCRARI DE EXPLOATARE SILVICE