PRIMARIA COMUNEI NAIDAS

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Naidas are urmatoarea componenta:
 • Primar - TIBERIU VINCU - PSD
 • Viceprimar - DAMIAN CONSTANTIN REMUS - PSD
 • Consilieri:

  • -    DRAGASAN JIVA - PSD
   -    BOBIC DANIEL - PNL
   -    DANU DANIEL-ION - PNL
   -    ORZA CORNEL - PPUSL
   -    LINTA-DANU LUIS-IONEL - UNPR
   -    PERES CORNEL - M10
   -    RATA IOAN CONSTANTIN - PSRO
   -    COCAR JIVOTA JIVA - USR


Fisiere:

» 2017
» H.C.L. nr.1 9.03.2017 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2017
» H.C.L. nr.2 09.03.2017 privind aprobarea "Programului de Lucru privind activitatile ce se vor presta cu beneficiarii ajutorului social apti de munca, anul 2017, precum si a "Planului de actiuni si lucrari de interes local
» H.C.L. nr.3 09.03.2017 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant pe raza comunei Naidas pentru anul scolar 2017-2018
» H.C.L. nr.4 din 09.03.2017 privind aprobarea masurilor pentru Gospodaria Comunei Naidas
» H.C.L. nr.5 09.03.2017 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor
» H.C.L. nr. 6, 7 - 09.03.2017 privind aprobarea cheltuirii sumei necesare achizitionarii de servicii informatice
» H.C.L. nr.8 09.03.2017 privind aprobarea incheierii de contracte de prestari de servicii in vederea organizarii licitaatilor publice si achizitionarea publice la nivelul Comunei Naidas
» H.C.L. nr.9 09.03.2017 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta doamnei Giurcovici Giurgevca - "educator" Gradinita cu Program Normal Naidas
» H.C.L. nr.10 09.03.2017 - privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta doamnei Linta-Danu Ramona-Maria - profesor Scoala Gimnaziala "Vasile Varsavia" Naidas
» H.C.L. nr.11 09.03.2017 privind modificarea Actului Constituiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "INTERCOM DESEURI" Caras - Severin
» H.C.L. nr.12 09.03.2017 privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "INTERCOM DESEURI" Caras - Severin
» H.C.L. nr.13 09.03.2017 privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local a comunei Naidas nr.13 din 28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei "Reabilitare si consolidare Scoala Generala "Vasile Versavia"
» H.C.L. nr.14 09.03.2017 privind modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local al comunei Naidas nr. 14 din 28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului "Alimentare cu apa localitatile Naidas si Lescovi
» H.C.L. nr.15 09.03.2017 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Naidas nr.15 din 28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici si cofinantarea proiectului investitiei "Modernizarea drumuri satesti in comuna
» H.C.L. nr.16 09.03.2017 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al comunei Naidas nr.38 din 11 noiembrie 2016 privind aprobarea cofinantarii investitiei Canalizare menajera si statie de epurare localitatile Naidas si Lescotiva
» H.C.L. nr.17 09.03.2017 privind aprobarea delegarii S.C. ECOLOGICA ORAVITA S.R.L a unir activitati
» H.C.L. nr.18 09.03.2017 privind aprobarea contractarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare pentru autoritatile si institutile publice din comuna Naidas
» H.C.L. nr.19 09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici si cofinantarea proiectului "Modernizare sistem de iluminat public strada, aplasat in localitatile Naidas si Lescotiva
» H.C.L. nr.20 09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici si cofinantarea proiectului "Amenajare baza sportiva multifunctionala ampalasata in localitatea Naidas, comuna Naidas
» H.C.L. nr.21 09.03.2017 privind aprobarea efectuarii amenajamentului silvic pe o suprafata de 10.10,40 ha de fond forestier al comunei Naidas
» H.C.L. nr.22 09.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului "Dotare cu mobilier Scoala Gimnaziala "Vasile Versavia" amplasat in localitatea Naidas
» H.C.L. nr.23 28.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Naidas, pe anu 2017
» H.C.L. nr.24 din 28.03.2017 privind aprobarea procedurii de acordare a unir inlesniri la plata, constand in scutirea de majorari de intarziere aferente obligatilor fiscale principale cuvenit bugetului local de catre persoanele fizice care au calitate
» H.C.L. nr.25 28.03.2017 privind aprobarea consumului maxim lunar de carbunarti pentru vehiculele si utilajele care deservers Comuna Naidas
» H.C.L. nr.26 28.04.2017 privind modificarea art.3 din Hotararea Consiliului Local al comunei Naidas nr.7 din 9.03.2017 privind aprobarea contractarii de prestari servicii financiar-contabile
» HCL nr. 27/07.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 28/07.06.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Naidas, pe anul 2017
» HCL nr. 29/07.06.2017 privind transformarea a 3 functii publice vacante cu incadrarea in numarul maxim de posturi
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 29/07.06.2017
» HCL nr. 30/07.06.2017 privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Comunei Naidas [...]
» HCL nr. 31/07.06.2017 privind aprobarea cheltuirii sumei de 1.000 lei pentru premiile ce se vor acorda la sfarsitul anului scolar 2016-2017 [...]
» HCL nr. 32/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza al functionarilor publici si personalului contractual din aparatul Primariei comunei Naidas, judetul Caras-Severin
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 32/28.07.2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 32/28.07.2017
» Anexa nr. 3 la HCL nr. 32/28.07.2017
» Anexa nr. 4 la HCL nr. 32/28.07.2017
» HCL nr. 33/19.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Naidăș, pe anul 2017
» HCL nr. 34/19.09.2017 privind aprobarea realizării investiției de construire pe raza comunei Naidăș a unei rețele de fibre optice în vederea furnizării de servicii de televiziune, internet, telefonie fixă și mobilă de către S.C. RCS&RDS S.
» HCL nr. 35/19.09.2017 privind aprobarea acordării sumei de 9.863 lei Parohiei Ortodoxe Naidăş
» HCL nr. 36/29.09.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
» HCL nr. 37/29.09.2017 privind aprobarea Contractului de prestare a serviciului de depozitare a deșeurilor menajere cu S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. + Anexa
» HCL nr. 38/20.10.2017 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Naidăș,pe anul 2017
» HCL nr. 39/20.10.2017 privind aprobarea modificării punctului b din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.32 din 28 iulie 2017 privind aprobarea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului contractual
» HCL nr. 40/27.10.2017 privind privind aprobarea atribuirii contractului de prestare a serviciului de salubrizare cu S.C. ECOLOGICA VĂLIUG S.R.L.
» HCL nr. 41/27.10.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018
» HCL nr. 42/27.10.2017 privind darea în administrare către Consiliul Județean Caraș-Severin și folosința S.C GIREXIM UNIVERSAL SA Pitești a unor bunuri achiziționate prin intermediul Proiectului „Sistem de gestionare a deșeurilor in zona Or
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006