PRIMARIA COMUNEI NAIDAS

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Naidas are urmatoarea componenta:
 • Primar - TIBERIU VINCU - PSD
 • Viceprimar - DAMIAN CONSTANTIN REMUS - PSD
 • Consilieri:

  • -    DRAGASAN JIVA - PSD
   -    BOBIC DANIEL - PNL
   -    DANU DANIEL-ION - PNL
   -    ORZA CORNEL - PPUSL
   -    LINTA-DANU LUIS-IONEL - UNPR
   -    PERES CORNEL - M10
   -    RATA IOAN CONSTANTIN - PSRO
   -    COCAR JIVOTA JIVA - USR


Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/11.01.2018 privind propunerea acordării calificativului final al evaluării performanţelor profesionale domnului Craia Emanuel – Vasile – secretar al comunei Naidăş
» HCL nr. 2/11.01.2018 privind aprobarea „Programului de Lucru privind activităţile ce se vor presta cu beneficiarii ajutorului social apţi de muncă, în anul 2018” precum şi a „Planului de acţiuni şi lucrări de interes local”
» HCL nr. 3/11.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza comunei Naidăş pentru anul şcolar 2018 – 2019
» HCL nr. 4/11.01.2018 privind propunerea acordării calificativului final al evaluării performanţelor profesionale domnului Craia Emanuel – Vasile – secretar al comunei Naidăş
» HCL nr. 5/11.01.2018 privind aprobarea măsurilor necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor
» HCL nr. 6/11.01.2018 privind aprobarea cheltuirii sumei necesare achiziţionării de servicii informatice
» HCL nr. 7/11.01.2018 privind aprobarea contractării de prestări de servicii financiar-contabile
» HCL nr. 8/11.01.2018 privind aprobarea încheierii de contracte de prestări de servicii în vederea organizării licitaţiilor publice și achizițiilor publice la nivelul Comunei Naidăş
» HCL nr. 9/11.01.2018 privind aprobarea contractării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare pentru autorităţile şi instituţiile publice din comuna Naidăş
» HCL nr. 10/11.01.2018 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru vehiculele şi utilajele care deservesc Comuna Naidăș
» HCL nr. 11/11.01.2018 privind aprobarea modificării punctului a din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al comunei Naidăș nr.32 din 28 iulie 2017 [...]
» HCL nr. 12/11.01.2018 privind acoperirea definitivă a deficitului Secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local
» HCL nr. 13/27.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Naidas, pe anul 2018
» HCL nr. 14/27.02.2018 privind aderarea comunei Naidas la Asociatia Comunelor din Romania
» HCL nr. 15/27.02.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii de consultanta in vederea accesarii de fonduri europene
» HCL nr. 16/27.02.2018 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 319/09.06.2014 [...]
» HCL nr. 17/27.02.2018 privind rezilierea contractului de inchierere nr. 321 din 09.06.2014 [...]
» HCL nr. 18/27.02.2018 privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a suprafetelor de pasune [...]
» HCL nr.19/26.04.2018 - privind rezilierea contractului de inchiriere 945 din 6 iunie 2013 privind inchirierea de domeniu privat al comunei Naidas a unor suprafete de pajisti
» HCL nr.20/26.04.2018 - privind rezilierea contractului de inchiriere nr.946 din 6 iunie 2013 privind inchirierea din domeniul privat al com. Naidas a unor suprafete de pajisti
» HCL nr.21/26.04.2018 - privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Naidas pe anul 2018
» HCL nr.22/26.04.2018 - privind denumirea unui drum comunal apartinand domeniului public al com. Naidas
» HCL nr.23/26.04.2018 - privind atribuirea numarului 693 imobilului situat in extravilanul com. Naidas in locul numit "Dealul Morii" [....]
» HCL nr.24/26.04.2018 - privind introducerea in domeniul public al com. Naidas a unei suprafete de teren neproductiv
» HCL nr.25/26.04.2018 - privind aprobarea dezlipirii unei suprafete de 513 MP din terenul cu nr. top. 2686/1 inscris in Cartea Funciara [....]
» HCL nr. 26/26.04.2018 privind aprobarea inchirierii prin incredintare directa a suprafetei de 289.63 ha pasune [...]
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006