PRIMARIA COMUNEI NAIDAS

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Naidas are urmatoarea componenta:
 • Primar - TIBERIU VINCU
 • Viceprimar - CONSTANTIN-REMUS DAMIAN
 • Consilieri:

  • -    VISATOVICI IVO                        P.S.D;
   -    RATA IOAN CONSTANTIN         P.N.L.;
   -    GURAN ROMEO VASILE            P.N.L.;
   -    PERES CORNEL                          P.C.;
   -    GHIMPAU ION                             P.D.L.;
   -    SIMA CORNEL                            P.P.-D.D.;
   -    BELCEA OVIDIU                          P.V.;
   -    COCAR JIVOTA JIVA                 U.S.R..


Fisiere:

» 2016
» HCL nr. 1/28.01.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicablie in anul fiscal 2016
» HCL nr.2/28.01.2016 privind aprobarea "Programului de Lucru privind activitaile ce se vor presta cu beneficiarii ajutorului social apti de munca in anul 2016"[...]
» HCL nr. 3/28.01.2016 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Naidas pentru anul scolari 2016-2017
» HCL nr.4/28.01.2016 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea Comunei Naidas pe anul 2016
» HCL nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicera abandonarii aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor
» HCL nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea contractarii de servicii in vederea ridicarii topografice pentru reconstituirea dreptului de proprietate[...]
» HCL nr. 7/28.01.2016 privind aprobarea contractarii de servicii juridice de consultanta,de asistenta si/sau de reprezentare pentru autoritatile si institutiile publice din comuna Naidas
» HCL nr. 8/28.01.2016 privind aprobarea cheltuirii sumei necesare achizitionarii de servicii informatice
» HCL nr. 9/28.01.2016 privind aprobarea contractarii de prestari de servicii financiar-contabile
» HCL nr. 10/28.01.2016 privind aprobarea contractarii de prestari de servicii in vederea organizarii de dansuri populare cu elevii Scolii Gimnaziale "Vasile Versavia" Naidas
» HCL nr. 11/28.01.2016 privind aprobarea incheierii din contracte de prestarii de servicii in vederea organizarii licitatiilor publice la nivelul Comunei Naidas
» HCL nr. 12/28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Naidas, pe anul 2016
» HCL nr. 13/28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico econimisti ai investitiei "Reabilitare si consolidare Scoala Generala "Vasile Versavia" Naidas" [...]
» HCL nr. 14/28.01.2016 privind aporbarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului "Alimentare cu apa localitatile Naidas si Lescovita"
» HCL nr. 15/28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului investitiei "Modernizare drumuri satesti in comuna Naidas, judetul Caras-Severin"
» HCL nr. 16/22.03.2016 privind aporbarea procedurii de identificare a beneficiarilor de solutionare a situatiilor speciale identificate si de acordare a stimulentului educational pentru copii din gradinite care provin din familii defavorizate
» HCL nr. 17/22.03.2016 privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Naidas si administrarea Consiliului Local al comunei Naidas,a canalului de scurgere a paraului Zbag din comuna Naidas,[...]
» HCL nr. 18/22.03.2016 privind aprobarea acordarii sumei de 3.500 lei Parohiei Ortodoxe Naidas
» HCL nr. 19/22.03.2016 privind aprobarea inceperii procedurii de inchiriere a suprafetei de 50 mp teren din domeniul privat al comunei Naidas,judetul Caras-Severin
» HCL nr. 20/22.03.2016 privind aprobarea inceperii procedurii de inchiriere a suprafetei de 67.261,67 mp teren din domeniul privat al comunei Naidas, judetul Caras-Serevin, nr.cad.30804
» HCL nr. 21/22.03.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Naidas, pe anul 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006