PRIMARIA COMUNEI NAIDAS

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Naidas are urmatoarea componenta:
 • Primar - TIBERIU VINCU
 • Viceprimar - CONSTANTIN-REMUS DAMIAN
 • Consilieri:

  • -    VISATOVICI IVO                        P.S.D;
   -    RATA IOAN CONSTANTIN         P.N.L.;
   -    GURAN ROMEO VASILE            P.N.L.;
   -    PERES CORNEL                          P.C.;
   -    GHIMPAU ION                             P.D.L.;
   -    SIMA CORNEL                            P.P.-D.D.;
   -    BELCEA OVIDIU                          P.V.;
   -    COCAR JIVOTA JIVA                 U.S.R..


Fisiere:

» 2015
» HCL nr. 1/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 2/2015 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual, pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2015
» HCL nr. 3/2015 privind aprobarea "Programului de Lucru privind activitatile ce se vor presta cu beneficiarii ajutorului social apti de munca, in anul 2015" precum si a "Planului de actiuni si lucrari de interes local"
» Anexa 1 la HCL nr. 3/2015
» Anexa 2 la HCL nr. 3/2015
» HCL nr. 4/2015 privind aprobarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei - ILIA LIUBINCA - persoana cu handicap
» HCL nr. 5/2015 privind aprobarea acordarii indemnizatiei lunare doamnei CIOLAC MARIA - persoana cu handicap
» HCL nr. 6/2015 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Naidas pe anul 2015
» Anexa 1 la HCL nr. 6/2015
» Anexa 2.1 la HCL nr. 6/2015
» Anexa 2.2 la HCL nr. 6/2015
» HCL nr. 7/2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al deficitului
» HCL nr. 8/2015 privind aprobarea functionarii pe sursa E a activitatilor finantate
» HCL nr. 9/2015 privind aprobarea documentatiei privind dezmembrarea terenului cu numarul cadastral 30807 Naidas
» HCL nr. 10/2015 privind aprobarea intocmirii Studiului de Fezabilitate pentru realizarea Sistemului de Canalizare si Epurare Ape Menajere in comuna Naidas, judetul Caras-Severin
» HCL nr. 11/2015 privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Naidas pe anul 2015
» HCL nr. 12/2015 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea Comunei Naidas pe anul 2015
» Anexa la HCL nr. 12/2015
» HCL nr. 13/2015 privind aprobarea masurilor generale necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor
» Anexa la HCL nr. 13/2015
» HCL nr. 14/2015 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A, a amplasamentului si asigurarea consitiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Cons
» HCL nr. 15/2015 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I" S.A , a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Con
» HCL nr. 16/2015 privind acordarea unui mandat special unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Naidas de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor - Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "INTERCOM DESEURI" Caras-Severin
» HCL nr. 17/2015 privind aprobarea cheltuirii sumei necesare finantarii lucrarii "Reabilitare, modernizare si dotare Asezamant cultural, comuna Naidas, judetul Caras-Severin"
» HCL nr. 18/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Naidas, pe anul 2015
» HCL nr. 19/2015 privind modificarea Hotararii nr. 15 din 27.06.2015 privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local
» HCL nr. 20/2015 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului BELCEA OVIDIU
» HCL nr. 21/2015 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Anamaria Alida Novac
» HCL nr. 22/2015 privind modificarea Hotararii nr. 20 din 06.07.2015 privind constituirea comisiilor de specialitate
» HCL nr. 23/2015 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport scolar pentru elevii de pe raza comunei Naidas
» Anexa 1 la HCL nr. 23
» HCL nr. 24/2015 privind acordarea unui mandat special unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Naidas de a vota in Adunarea Generala a Asociatilor-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "INTERCOM DESEURI" Caras-Severin
» HCL nr. 25/2015 privind aprobarea incheierii unui contract de servicii cu o unitate de neutralizare a deseurilor de origine animala prin negociere directa
» Anexa 1 la HCL nr. 25
» Anexa 2 la HCL nr. 25
» Anexa 3 la HCL nr. 25
» Anexa 4 la HCL nr. 25
» Anexa 5 la HCL nr. 25
» HCL nr. 26/2015 privind aprobarea cheltuirii sumei de 1.000 de lei pentru premiile ce se vor acorda la sfarsitul anului scolar 2014-2015, elevilor scolilor de pe raza comunei Naidas
» HCL nr. 27/2015 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2016
» HCL nr. 28/2015 privind aprobarea contractarii de prestari de servicii in vederea organizarii de dansuri populare cu elevii Scolii Gimnaziale "Vasile Versavia" Naidas
» Anexa 1 la HCL nr. 28
» HCL nr. 29/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Naidas, pe anul 2015
» HCL nr. 30/2015 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de personal privind functiile contractuale din aparatul de lucru al Primarului comunei Naidas prin infiintarea unui post de "SOFER" pentru microbuzul scolar aflat in dotarea C
» Anexa 1 la HCL nr. 30
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006