PRIMARIA COMUNEI NAIDAS

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Naidas are urmatoarea componenta:
 • Primar - TIBERIU VINCU
 • Viceprimar - CONSTANTIN-REMUS DAMIAN
 • Consilieri:

  • -    VISATOVICI IVO                        P.S.D;
   -    RATA IOAN CONSTANTIN         P.N.L.;
   -    GURAN ROMEO VASILE            P.N.L.;
   -    PERES CORNEL                          P.C.;
   -    GHIMPAU ION                             P.D.L.;
   -    SIMA CORNEL                            P.P.-D.D.;
   -    BELCEA OVIDIU                          P.V.;
   -    COCAR JIVOTA JIVA                 U.S.R..


Fisiere:

» 2014
» HCL - uri Naidas 2014
» HCL nr. 24 privind transmiterea imobilului si terenului aferent Caminului Cultural din comuna Naidas, sat Naidas, aflat in domeniul privat, in folosinta gratuita catre C.N.I SA pe toata durata de executie a abiectivului de investitie
» HCL nr. 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului Alimentare cu apa localitatile Naidas si Lescovita
» HCL nr. 26 privind aprobarea angajarii doamnei Bosneac Viorica in functia de asistent personal
» HCL nr. 27 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 28 privind aprobarea contractarii de prestari de servicii in vederea organizarii de dansuri populare cu elevii Scolii Gimnaziale Vasile Versavia Naidas
» Anexa 1 la HCL nr. 28
» HCL nr. 29 privind aprobarea debitarii cantitatii de 26 mc material lemnos
» HCL nr. 30 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Naidas domnului Dorin CRIVACUCEA
» HCL nr. 31 privind aprobarea acordarii sumei de 2900 lei Parohiei Ortodoxe Naidas
» HCL nr. 32 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 33 privind aprobarea asocierii Comunei Naidas la GAL Calugara
» HCL nr. 34 privind aprobarea inchirierii prin licitaie publica deschisa a suprafetelor de pasune aflate in domeniul public al comunei Naidas, a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza comunei Naidas [...]
» Anexa 1 la HCL nr. 34
» Anexa 2 la HCL nr. 34
» Anexa 3 la HCL nr. 34
» Anexa 4 la HCL nr. 34
» Anexa 5 la HCL nr. 34
» Anexa 6 la HCL nr. 34
» Anexa 7 la HCL nr. 34
» HCL nr 35 privind aprobarea cheltuierii sumei de 1000 lei pentru premiile ce se vor acorda la sfarsitul anului scolar 2013-2014, elevilor scolilor de pe raza comunei Naidas
» HCL nr. 36/2014 privind asigurarea finantarii lucrarilor neeligibile la obiectivul de investitii - Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Asezamant Cultural Naidas
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006