PRIMARIA COMUNEI NAIDAS

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Naidas are urmatoarea componenta:
 • Primar - TIBERIU VINCU - PSD
 • Viceprimar - DAMIAN CONSTANTIN REMUS - PSD
 • Consilieri:

  • -    DRAGASAN JIVA - PSD
   -    BOBIC DANIEL - PNL
   -    DANU DANIEL-ION - PNL
   -    ORZA CORNEL - PPUSL
   -    LINTA-DANU LUIS-IONEL - UNPR
   -    PERES CORNEL - M10
   -    RATA IOAN CONSTANTIN - PSRO
   -    COCAR JIVOTA JIVA - USR


Fisiere:

» 2016
» HCL nr. 1/28.01.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicablie in anul fiscal 2016
» HCL nr.2/28.01.2016 privind aprobarea "Programului de Lucru privind activitaile ce se vor presta cu beneficiarii ajutorului social apti de munca in anul 2016"[...]
» HCL nr. 3/28.01.2016 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Naidas pentru anul scolari 2016-2017
» HCL nr.4/28.01.2016 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea Comunei Naidas pe anul 2016
» HCL nr. 5/28.01.2016 privind aprobarea masurilor necesare pentru interzicera abandonarii aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor
» HCL nr. 6/28.01.2016 privind aprobarea contractarii de servicii in vederea ridicarii topografice pentru reconstituirea dreptului de proprietate[...]
» HCL nr. 7/28.01.2016 privind aprobarea contractarii de servicii juridice de consultanta,de asistenta si/sau de reprezentare pentru autoritatile si institutiile publice din comuna Naidas
» HCL nr. 8/28.01.2016 privind aprobarea cheltuirii sumei necesare achizitionarii de servicii informatice
» HCL nr. 9/28.01.2016 privind aprobarea contractarii de prestari de servicii financiar-contabile
» HCL nr. 10/28.01.2016 privind aprobarea contractarii de prestari de servicii in vederea organizarii de dansuri populare cu elevii Scolii Gimnaziale "Vasile Versavia" Naidas
» HCL nr. 11/28.01.2016 privind aprobarea incheierii din contracte de prestarii de servicii in vederea organizarii licitatiilor publice la nivelul Comunei Naidas
» HCL nr. 12/28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Naidas, pe anul 2016
» HCL nr. 13/28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico econimisti ai investitiei "Reabilitare si consolidare Scoala Generala "Vasile Versavia" Naidas" [...]
» HCL nr. 14/28.01.2016 privind aporbarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului "Alimentare cu apa localitatile Naidas si Lescovita"
» HCL nr. 15/28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea proiectului investitiei "Modernizare drumuri satesti in comuna Naidas, judetul Caras-Severin"
» HCL nr. 16/22.03.2016 privind aporbarea procedurii de identificare a beneficiarilor de solutionare a situatiilor speciale identificate si de acordare a stimulentului educational pentru copii din gradinite care provin din familii defavorizate
» HCL nr. 17/22.03.2016 privind aprobarea trecerii in domeniul public al comunei Naidas si administrarea Consiliului Local al comunei Naidas,a canalului de scurgere a paraului Zbag din comuna Naidas,[...]
» HCL nr. 18/22.03.2016 privind aprobarea acordarii sumei de 3.500 lei Parohiei Ortodoxe Naidas
» HCL nr. 19/22.03.2016 privind aprobarea inceperii procedurii de inchiriere a suprafetei de 50 mp teren din domeniul privat al comunei Naidas,judetul Caras-Severin
» HCL nr. 20/22.03.2016 privind aprobarea inceperii procedurii de inchiriere a suprafetei de 67.261,67 mp teren din domeniul privat al comunei Naidas, judetul Caras-Serevin, nr.cad.30804
» HCL nr. 21/22.03.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Naidas, pe anul 2016
» HCL nr. 22/23.06..2016 privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local
» HCL nr. 23/23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor
» HCL nr. 24/23.06.2016 privind declararea Consiliului Local al comunei Naidas legal constituit
» HCL nr. 25/23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 26/23.06.2016 privind alegerea viceprimarului
» HCL nr. 27/19.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate
» HCL nr. 28/29.07.2016 privind aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Naidas"
» Anexa la HCL nr. 28/19.07.2016
» HCL nr. 29/19.07.2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Naidas, pe anul 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008
» 2007
» 2006