Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Documentatie de ofertare – Strada

Vizitarea amplasamentului este obligatorie, procesul verbal de vizitare
fiind parte integranta a propunerii tehnice, sub sanctiunea respingerii
ofertei ca neconforma. Operatorii economici interesati vor transmite o
solicitare prin care isi manifesta dorinta de a vizita amplasamentul.

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele
necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din
partea Autorității Contractante. Planificarea vizitei se va face la
adresele de e-mail secretar@primarianaidas.ro.

Potențialii ofertanți care intenționează să viziteze amplasamentul
trebuie să transmită, cu cel puțin 1 zi înainte de data solicitata
pentru vizita amplasamentului, o solicitare scrisa prin care își anunță
intenția de a participa la vizită. Urmare a acestei solicitări,
Autoritatea Contractanta va desemna persoana responsabila care îl va
însoți pe ofertant la vizita in teren si va comunica acestuia datele de
contact ale persoanei nominalizate. Participanții la vizita
amplasamentelor își vor asigura mijloacele de transport în vederea
efectuării vizitei.

În cazul în care ofertantii doresc sa viziteze amplasamentul,
planificarea acestei vizite se va realiza înainte de termenul limita de
depunere al ofertelor cu cel putin 3 zile. Solicitarea depusa in afara
acestui termen nu se ia in considerare de catrre Autoritatea
Contractanta.

In conformitate cu documentele suport realizate in perioada de elaborare
a documentatiei tehnico-economice.

01 - instructiuni pentru ofertare

Documente

Ultima actualizare: 11:17 | 14.06.2024

Sari la conținut